prozkoumejte naše

Tipy na výlety

a poznejte zdejší okolí

Klášter Hradiště nad Jizerou

Obec založená pravděpodobně ve 12. století se nachází na samém okraji Českého ráje. Historie se o ní zmiňuje především v souvislosti s jedním z prvních cisterciáckých klášterů u nás, založeným roku 1144. Již v době halštatské tu stávalo hradiště, odtud získala obec (a klášter) své původní jméno. Současný název Klášter Hradiště nad Jizerou pochází až z počátku 20. století.

Výstavba velkolepého areálu s mohutnými raně gotickými stavbami vrcholila v letech 1250 - 1260. Osud nejvýstavnější řádové stavby u nás byl však tragický. Za husitských válek ho dobili Orebiti, dále byl několikrát přestavěn, v 16. století byl na jeho troskách vybudován renesanční zámek a ze kterého se následně stalo hospodářské sídlo Valdštějnského panství. V roce 1852 byl Valdštejny přestavěn na pivovar. Tím vše ale neskončilo. Přestavby a přístavby pokračovaly až do roku 1921, kdy byly zničeny významné klášterní pozůstatky. Z vlastního chrámu zůstal zachovalý severní vstupní portál, který je ukázkou raně gotického slohu a dokladem nádherné výzdoby, a klášterní krypta.

Stavba krypty započala již ve 12. století, nese stopy románského slohu a původně bylo dřevěné, až později byla dodatečně vybudována kamenná klenba. Je 28,6 metru dlouhá a 8 metrů široká. Krypta byla určena pro význačnější příslušníky zdejšího kláštera. Při nedávném archeologickém průzkumu v ní byly nalezeny hroby vytesané do skály. Ačkoliv část zbytků budov byla zazděna do současné stavby pivovaru, ty nejcenější prostory - krypta a zastřešené torzo presbytáře - byly zachovány a v roce 1997, díky značné podpoře Obecního úřadu Klášter Hradiště nad Jizerou a Ministerstva kultury, rekonstruovány.

Pokud chcete do krypty nahlédnouti, je nutno se obrátit na obecní úřad, kde jsou k dispozici klíče.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-65128422-1');
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net